تلفن های تماس : 02165509742 - 09369275965 - 09128724074

پلن های قیمت طراحی وب سایت فارس وب دیزاین

*قیمت ها به تومان میباشند*

طراحی حرفه ای

تماس بگیرید
دامنه IR. و COM. رایگان
فضای میزبانی ۴۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات سفارسی دارد
قابلیت پرداخت آنلاین دارد
امنیت حرفه ای دارد
بهینه سازی سایت اختصاصی
مانیتورینگ ۲۴ ساعته دارد

طراحی پیشرفته

۱/۶۰۰/۰۰۰
دامنه IR. و COM. رایگان
فضای میزبانی ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات سفارسی دارد
قابلیت پرداخت آنلاین دارد
امنیت حرفه ای دارد
بهینه سازی سایت دارد
مانیتورینگ ۲۴ ساعته دارد

طراحی استاندارد

۱/۴۰۰/۰۰۰
دامنه COM. رایگان
فضای میزبانی ۱۰۰۰مگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات سفارسی دارد
قابلیت پرداخت آنلاین ندارد
امنیت حرفه ای دارد
بهینه سازی سایت دارد
مانیتورینگ ۲۴ ساعته دارد

طراحی پایه

۱/۰۰۰/۰۰۰
دامنه IR. رایگان
فضای میزبانی ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات سفارسی ندارد
قابلیت پرداخت آنلاین ندارد
امنیت حرفه ای دارد
بهینه سازی سایت ندارد
مانیتورینگ ۲۴ ساعته دارد