آشنایی با ویژگی ها و خواص تگ HTML

tag html
tag html
تگ HTML
تگ HTML

ویژگی lang (زبان)

زبان تگ HTML را می تواند درون تگ <html> اعلام کرد.

زبان سند با ویژگی lang در تگ <html> اعلام می شود.

مشخص کردن زبان سند HTML برای برنامه های کاربردی که با آن صفحه وب کار می کنند و همچنین برای موتورهای جستجو بسیار مهم است.

<!DOCTYPE html>
<html lang=“fa-IR”>
<body><h1>نخستین عبارت من از نوع عنوان</h1>

<p>نخستین متن من از نوع پاراگراف.</p>

</body>
</html>

ویژگی title (عنوان) و dir (جهت متن)

در اسناد HTML برای ایجاد یک پاراگراف از تگ <p> استفاده می شود.

در این مثال، تگ <p> از ویژگی های title و dir استفاده کرده است. مقدار ویژگی title “درباره کارگزاران تجارت الکترونیک ایران” و مقدار ویژگی dir برابر است با rtl.

ویژگی dir با مقدار rtl بi معنای تغییر جهت نوشتن چپ به راست متن پاراگراف به جهت دیگر یعنی راست به چپ (Right To Left) است.

<p title=“درباره کارگزاران تجارت الکترونیک ایران” dir=“rtl”>
کارگزاران تجارت الکترونیک ایران یک بنگاه تجاری آنلاین برای ارائه خدمات تجارت الکترونیک است.
</p>

Article by farswebdesign

no replies

Leave your comment